สถิติ

7763722

ELMA 2020 จัดประเมินรอบ 2

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   ELMA 2020 จัดประเมินรอบ 2

   คัดผู้ประกอบการโลจิสติกส์ไทย

  

   กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดย สำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ จัดประชุมพิจารณาตรวจประเมินรางวัล ELMA 2020 รอบที่ 2 (Presentation Assessment)

   ในโครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ประจำปี ­2563 (Excellent Logistics Management Award 2020) โดยมีคณะกรรมการตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประเมิน 

   สำหรับบริษัทที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การประกวดรอบที่ 3 (On-site Assessment) มีจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท วี.คาร์โก จำกัด บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี แปซิฟิค จำกัด บริษัท แปซิฟิค ห้องเย็น จำกัด

   บริษัท รักชัยห้องเย็น จำกัด และบริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด เมื่อวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ณ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

30 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 177 ครั้ง

Engine by shopup.com