สถิติ

7696936

TMBAM Eastspring ขยายระยะเวลา

หมวดหมู่: การเงิน

   TMBAM Eastspring ขยายระยะเวลา

   ฟรี!ค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน

                                                      

   ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่หลายภูมิภาคเกิดความกังวลว่าอาจจะมีการระบาดอย่างรุนแรงในระลอกที่สอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการลงทุนทั่วโลก จนทำให้ผู้ลงทุนต่างวิตกต่อสถานการณ์การลงทุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอน

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) จึงขยายระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee)

   และค่าสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนเข้าทุกกองทุนรวมที่อยู่ภายใต้การจัดการของบลจ.ทหารไทย จำกัด ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2563 เพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสปรับพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมท่ามกลางความไม่แน่นอนของตลาด

   นายไพศาล ครุฑดำรงชัย รองกรรมการผู้จัดการ บลจ.ทหารไทย จำกัด เปิดเผยว่า ในวิกฤตย่อมมีโอกาส ช่วงเวลานี้ถือเป็นโอกาสที่น่าสนใจในการลงทุน เป็นจังหวะที่ดีในการปรับพอร์ตลงทุนให้สมดุลและเหมาะสมเพื่อรับมือต่อความผันผวนของตลาด

   ซึ่งนอกจากการลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำเพื่อรักษามูลค่าเงินลงทุนไว้แล้ว การแบ่งเงินลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆทั่วโลกที่มีการปรับตัวกับภาวะวิกฤติ COVID-19 และมีศักยภาพในการเติบโตที่ดีนั้นยังคงมีความน่าสนใจด้วยระดับราคาและมูลค่าที่เหมาะสมอยู่ในระดับที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่ง 

   ผู้ที่สนใจลงทุนในกองทุนรวมสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัท ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

29 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 306 ครั้ง

Engine by shopup.com