สถิติ

7763466

TICเดินสายConnecting The Trust

หมวดหมู่: ประกันภัย

   TICเดินสายConnecting The Trust

   ผนึก!กำลังตัวแทน-นายหน้าทั่วไทย

                   

   หลายสัปดาห์ที่ผ่านมาภารกิจหลักที่ถือเป็นหัวใจของการดำเนินธุรกิจของ TIC ไทยประกันภัย นอกจากการปรับกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Now Normal หลังการแพร่ระบาดของ COVID-19 แล้ว

   อีกหนึ่ง Mission สำคัญคือการลั่นกลองเรียกขวัญกำลังใจและความมั่นใจจากตัวแทนและนายหน้าทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงทิศทางองค์กรภายใต้ Business Model ใหม่

   ย้ำศักยภาพของการเป็น Innovative Insurer รวมถึงนำเสนอแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ ๆ สำหรับตัวแทนและนายหน้า และผลประกอบการที่ล้วนมาจากความร่วมมือร่วมใจของตัวแทน นายหน้าและพนักงาน ไทยประกันภัย ทุกคน

Connecting The Trust หัวใจหลักองค์กร

   ดร.มหัทธนะ อัมพรพิสิฏฐ์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้นำทัพสร้างความเชื่อมั่นด้วยตัวเองทั้งในเรื่องของแบรนด์ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและบริการหลังการขายอย่างเป็นสาระสำคัญ ได้มีการออกโรดโชว์กับตัวแทนและนายหน้าอย่างต่อเนื่อง

   ทั้งจังหวัดนครสวรรค์ อุดรธานี ขอนแก่น นครราชสีมา และมีแผนจะไปทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเหนือ กลาง ตะวันออก ตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งจากผลตอบรับของการเดินสาย Connecting The Trust กระชับความสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นของ TIC ไทยประกันภัย ครั้งนี้

   สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจของตัวแทนและนายหน้าเพิ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ความเชื่อมั่นคือกุญแจความสำเร็จ สร้างธุรกิจเหนือคู่แข่ง และความเชื่อมั่นนี้ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน นั่นคือตัวแทน นายหน้าและพนักงาน 

  

Transform พร้อมเครื่องมือดันยอดขายและการให้บริการ

   การออกโรดโชว์ในครั้งนี้นอกจากเพื่อต่อจิ๊กซอร์ความเชื่อมั่นให้แก่ตัวแทนนายหน้าแล้ว TIC ไทยประกันภัย ยังมีการนำเสนอนวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตัวแทนและนายหน้ายุค Now Normal นวัตกรรมนี้เป็นการพัฒนาแพลตฟอร์มการขาย Agent Platform ภายใต้โปรเจกต์ TIC Lab

   เพื่อช่วยให้ตัวแทนและนายหน้ามีเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์ออนไลน์ การคำนวณอัตราเบี้ยประกันภัยออนไลน์ ระบบการรายงานการชำระเบี้ยประกันภัยออนไลน์ และระบบการเคลมสินไหมออนไลน์ เป็นต้น

   ไม่เพียงเท่านี้ยังมีนวัตกรรม "รับแจ้งเคลม-สำรวจภัยรถยนต์ออนไลน์" ภายใต้ชื่อ TIC The Surveyor ที่เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และทันสมัยในระบบดิจิทัล

   โดยในส่วนของนวัตกรรมต่าง ๆ นี้จะช่วย Support กระบวนการขายและการบริการลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า-ลูกค้าใหม่ ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกด้วย TIC ไทยประกันภัยมีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้ตัวแทนและนายหน้ามีธุรกิจที่เติบโตไปพร้อมกับ TIC ไทยประกันภัย

กาง Roadmap to Grow

   ความท้าทายของการผนึกความเชื่อมั่นให้เป็นเอกภาพนี้ นอกจากการเน้นย้ำวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมาย รวมถึงการคงอยู่อย่างมั่นคงของ TIC ไทยประกันภัย แล้ว การ กาง Roadmap” สู่การเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร หรือ Brand of Sustainability ทั้ง 3 มิติถือเป็นภารกิจสำคัญ คือ มิติของผลประกอบการ มิติของลูกค้า และมิติของพันธมิตร-คู่ค้า

   เพื่อเน้นย้ำแผนระยะสั้น-แผนระยะยาว ให้ทั้งตัวแทนและนายหน้าเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจที่ TIC ไทยประกันภัยพร้อม “หมายมั่นปั้นมือ” ให้ตัวแทนและนายหน้าก้าวไปพร้อมกับองค์กรและเติบโตแบบก้าวกระโดดภายใต้ยุค Digital Disruption ที่องค์กรต้องพร้อมทั้งระบบที่จะปรับตัวและขับเคลื่อนไปข้างหน้าตลอดเวลา

   ติดตามข่าวสารและผลิตภัณฑ์ TIC ไทยประกันภัย ได้ที่ Facebook พี่ช้างไทยประกันภัย, เว็บไซต์พี่ช้างออนไลน์, LINE (ติดต่อซื้อประกันภัย) @Pchang, Call Center โทร. 02-613-0123 (ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือ แจ้งอุบัติเหตุสายด่วน โทร. 1309

 

23 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 344 ครั้ง

Engine by shopup.com