สถิติ

7763662

TM ประชุมสามัญ

   TM ประชุมสามัญ

   ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

  

   นายแพทย์ศุภพงษ์ จรรโลงบุตร ประธานบริหาร นางสุนทรี จรรโลงบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคโนเมดิคัล จำกัด (มหาชน) หรือ TM พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.13 บาท ที่บริษัทได้ดำเนินการจ่ายไปแล้ว

   และความคืบหน้าโครงการโรงพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ การจัดศูนย์ฝึกอบรมผู้บริบาล และโชว์รูมแสดงสินค้า เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ บริษัทมีมาตรการ Social Distancing ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ณ อาคารจรรโลงบุตร บริษัท เทคโนเมดิคัลจำกัด(มหาชน) ลาดพร้าว 92

23 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 244 ครั้ง

Engine by shopup.com