สถิติ

7735989

พรูเด็นเชียล ชง!"พรู 888"

หมวดหมู่: ประกันภัย

   พรูเด็นเชียล ชง!"พรู 888"

   แผนประกันชีวิตวัยเกษียณ

                   

   เนื่องด้วยจำนวนประชากรผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย บริษัท พรูเด็นเชียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“พรูเด็นเชียล ประเทศไทย”) จึงนำเสนอทางเลือกรูปแบบใหม่ “พรู 888 แผนประกันชีวิตที่จะช่วยวางแผนทางการเงินให้มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับคนในทุกช่วงชีวิต

   อีกทั้งยังเป็นแผนที่มอบความคุ้มครอง พร้อมหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก ด้วยการรับเงินคืน 8% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรก จนถึงอายุ 87 ปี และผลประโยชน์กรมธรรม์ครบกำหนดสัญญา 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่อายุครบ 88 ปี

   ล่าสุดกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) มีการคาดการณ์ไว้ว่า ในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แบบ โดยจะมีจำนวนประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปสูงถึง 13.1 ล้านคนหรือ 20% ของประชากรทั้งหมด

   ซึ่งจะส่งผลให้ไทยต้องเผชิญกับปัญหาด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องประกันสังคม การควบคุมค่าใช้จ่ายในระบบประกันสุขภาพ และความไม่เท่าเทียมกันระหว่างคนต่างรุ่น ซึ่งจะเกิดขึ้นในอัตราที่รวดเร็วเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว

   ดังนั้นเจึงต้องเร่งออกมาตรการที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการ และเตรียมพร้อมแผนการเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาในฐานะสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์

   นางสาวเปสลารี ธีระสาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย กล่าวว่า การวางแผนและการบริหารจัดการทางการการเงินที่ดีเป็นเรื่องพื้นฐานที่จะนำไปสู่ชีวิตที่มีความสุข สุขภาพดีและปราศจากความวิตกกังวล โดยเฉพาะสำหรับกลุ่มคนในวัยหลังเกษียณ

   โดยพรูเด็นเชียล ประเทศไทยในฐานะที่เป็นพันธมิตรด้านการประกันที่ได้รับความไว้วางใจเสมอมา จึงมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่นใจให้คนไทยได้เตรียมพร้อมรับมือกับสังคมผู้สูงวัยได้เป็นอย่างดี และอย่างไร้ความกังวล 

   ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ล่าสุด “พรู 888”  แผนความคุ้มครองชีวิตที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการเกี่ยวกับอนาคต ที่ไม่เพียงแต่มอบความมั่นคงทางการเงิน  แต่ยังเป็นกาส่งต่อมรดกให้แก่คนที่พวกเขารักด้วยเช่นกัน

   โดย “พรู 888” มอบทางเลือกให้แก่ผู้ถือกรมธรรม์ในการเก็บออม และเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต ด้วยเงื่อนไขการชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 8 ปีสำหรับความคุ้มครองชีวิตในระยะยาวจนถึงอายุ 88 ปี

   ทั้งนี้ความคุ้มครองในกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากเหตุธรรมชาติ ที่มิใช่เนื่องจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับเงินชดเชย 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 100% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 800% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป

   นอกจากนี้สำหรับกรณีที่ผู้ถือกรมธรรม์เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ผู้รับประโยชน์จะได้รับความคุ้มครองจำนวน 800% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้นในปีแรกของกรมธรรม์ และเพิ่มขึ้น 800% ทุกปี สูงสุดเท่ากับ 6,400% ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 8 เป็นต้นไป

   อีกทั้ง “พรู 888” ยังช่วยให้ผู้ถือกรมธรรม์ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ ไร้ความกังวล ด้วยการรับผลประโยชน์เงินคืนทุกปี 8% ของจำนวนเงิยเอาประกันภัยเริ่มต้น ตั้งแต่ปีแรก ถึงปีที่มีอายุครบ  88 ปี

   และเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนดสัญญาเมื่อผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 88 ปี ก็จะได้รับผลประโยชน์เป็นเงินก้อนจำนวน 888% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น นับเป็นการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อมรดกและหลักประกันที่มั่นคงให้แก่ครอบครัวและคนที่คุณรัก

   นอกจากนี้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเบี้ยประกันภัย สำหรับกรมธรรม์ที่มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

   ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร และจะต้องเป็นเบี้ยประกันภัยที่ชำระเพื่อการคุ้มครองชีวิตเท่านั้น ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยในส่วนของสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ (ADB) ซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ต้องเป็นเพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไปและเพศหญิงอายุ 30 ขึ้นไป

   เริ่มต้นวางแผนชีวิต และอนาคตตั้งแต่วันนี้กับ “พรู 888” ผ่านเครือข่ายสาขาของธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ “พรู 888” 

   โปรดติดต่อได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า พรูเด็นเชียล ประเทศไทย โทร. 1621 หรือเครือข่ายสาขาของธนาคารพันธมิตรของพรูเด็นเชียล ประเทศไทย ทั่วประเทศ

13 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 294 ครั้ง

Engine by shopup.com