สถิติ

6578948

BKIรับลูกอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

หมวดหมู่: ประกันภัย

   BKIรับลูกอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

   ยืนยัน!การให้บริการลูกค้าตามปกติ

                         

   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มมาตรการให้พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) และให้พนักงานบางส่วนปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่และสาขา ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

   ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยที่มีมาตรการเพื่อลดความแออัด และเป็นการป้องกัน พร้อมลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)  ที่มีแนวโน้มวิกฤติเพิ่มมากขึ้น

   อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงตระหนักในการให้บริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าเป็นสำคัญ โดยเน้นย้ำให้พนักงานที่ยังคงปฏิบัติที่สำนักงาน และปฏิบัติงานที่บ้านให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามปกติ

   บริษัทยังคงพร้อมให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเต็มกำลังความสามารถในภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นโดยลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่   

   สำนักงานใหญ่ ถ.สาทรใต้ โทร.0 2285 8888 และสาขาทั่วประเทศ 

   เว็บไซต์ bangkokinsurance.com 

   ทั้งนี้สำหรับลูกค้าที่ต้องการแจ้งอุบัติเหตุรถยนต์ สามารถติดต่อได้ที่ 

   แอปพลิเคชัน  BKI iCare  Line: @bkimotorclaims

   อีเมล: bki_claim_contact@bangkokinsurance.com  

   โทรศัพท์สายด่วน 1620 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 355 ครั้ง

Engine by shopup.com