สถิติ

6579010

"ออมสิน" แจงมาตรการเยียวยาอาชีพอิสระ  

หมวดหมู่: การเงิน

   "ออมสิน" แจงมาตรการเยียวยาอาชีพอิสระ

   ลงทะเบียนออนไลน์ รับเงินง่าย จ่ายผ่านบัญชี 

                      

   รายงานข่าวจากธนาคารออมสิน แจ้งว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมาตรการเยียวยาด้วยการชดเชยรายได้แก่แรงงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระที่ไม่ได้อยู่ในระบบประกันสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา Covid-19

   โดยสนับสนุนเงินช่วยเหลือรายละ 5,000 บาท ต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนต่อต่อกัน (เมษายน – มิถุนายน 2563) ธนาคารขอแจ้งว่าจะให้ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนออนไลน์ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 28 มีนาคม 2563 ผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน  .com ในเวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

   โดยเมื่อลงทะเบียนเสร็จและมีการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วจะได้รับเงินผ่าน 2 ช่องทาง คือ บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารใดก็ได้ที่แจ้งไว้

   ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนไม่ต้องเดินทางมาที่ธนาคารออมสินเพื่อติดต่อใดๆ ทั้งสิ้น เพราะสามารถลงทะเบียนที่บ้านผ่านเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน  .com ได้เลย เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของรัฐบาล และหมอ ซึ่งไม่ต้องการให้ประชาชนมาอยู่ใกล้ชิดกัน แออัด หรือรวมกันเป็นกลุ่ม อาจเป็นช่องทางให้เกิดการติดเชื้อไวรัสกันได้

26 มีนาคม 2563

ผู้ชม 332 ครั้ง

Engine by shopup.com