สถิติ

7687576

"TISCOMS" บลจ.ทิสโก้

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   "TISCOMS" บลจ.ทิสโก้

   คว้า!รางวัลกองทุนยอดเยี่ยม

                 

   บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด ได้รับรางวัลกองทุนตราสารทุนยอดเยี่ยมปี 2020 ประเภทกองทุนหุ้นขนาดกลางและเล็ก จาก Morningstar Thailand Fund Awards 2020

   จากการบริหาร กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ (TISCOMS) อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้กองทุนมีผลการดำเนินงานเติบโตอย่างโดดเด่น โดยมี น.ส.ภาวิณี องค์วาสิฏฐ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ

   น.ส.ภาวิณี เปิดเผยว่า กองทุนเปิด ทิสโก้ Mid/Small Cap อิควิตี้ ความเสี่ยงระดับ 6 (เสี่ยงสูง) มีนโยบายลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดี มีความมั่นคง และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจที่ดี

   ซึ่งที่ผ่านมาผู้จัดการกองทุนได้บริหารกองทุนโดยให้ความสำคัญกับการเลือกหุ้นจากปัจจัยพื้นฐาน แนวโน้มของการเติบโตของผลประกอบการในอนาคตของหุ้นรายตัว ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญในเรื่องของมูลค่าหุ้น (Valuation) และระดับราคาในการเข้าลงทุน

   โดยไม่ใช้ดัชนีชี้วัด (Benchmark) มาเป็นข้อจำกัดในการลงทุน และใช้ข้อมูลในเชิงเศรษฐกิจ และปัจจัยพื้นฐานของแต่ละอุตสาหกรรมเพื่อเป็นปัจจัยสนับสนุนในการเลือกลงทุนในแต่ละบริษัท 

   โดยในปี 2562 กองทุน TISCOMS ได้หลีกเลี่ยงหุ้นกลุ่มวัฏจักร (Cyclical) เกือบตลอดทั้งปี เเละเน้นลงทุนในธุรกิจสินค้า หรือบริการที่มีความจำเป็นกับผู้บริโภค

   โดยเลือกเข้าลงทุนเมื่อมูลค่าหุ้น (Valuation) มีความเหมาะสม เน้นลงทุนระยะยาว และจะขายหุ้นออกมาเมื่อปัจจัยทางธุรกิจรวมถึงการเเข่งขันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งในปี 2563 ผู้จัดการกองทุนยังคงใช้กลยุทธ์เช่นเดิม

   เนื่องจากมีโอกาสที่จะสามารถเอาชนะดัชนีอ้างอิงได้ในระยะยาว นอกจากนี้ ในช่วงนี้ที่ตลาดหุ้นปรับตัวลงอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว ก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสที่ผู้จัดการกองทุนจะเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดี และมีโอกาสเติบโตไว้ในพอร์ตซึ่งจะส่งผลดีต่อผลตอบแทนของกองทุนในระยะยาว

   

24 มีนาคม 2563

ผู้ชม 359 ครั้ง

Engine by shopup.com