สถิติ

6578931

BKI มอบสินไหมทดแทน

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   BKI มอบสินไหมทดแทน

   ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

                   

   บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนางสาวธนวรรณ  คำเจริญ ผู้จัดการสาขาอุดรธานี เป็นผู้แทนบริษัท มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จำนวน 320,000 บาท ให้แก่นางวิภา  ห้าวหาญ ผู้รับประโยชน์  

   จากกรณีที่นายวิโรจน์  จันทร์หนองฮี ผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นบุตรประสบอุบัติเหตุขับขี่รถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์ทำให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีนายขวัญชัย  แสงแก้ว (ซ้ายสุด) ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองหาน ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

18 มีนาคม 2563

ผู้ชม 351 ครั้ง

Engine by shopup.com