สถิติ

6547352

DOHOME ลงทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

   DOHOME ลงทุนมูลค่ากว่า 100 ล้านบาท

   ระบบจัดเก็บ-เบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) 

  

   นางสลิลทิพ เรืองสุทธิภาพ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชี การเงิน และสนับสนุนองค์กร และ นางสาวมยุรีย์ สีทา ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับดูแลกิจการและเลขานุการบริษัท บริษัท ดูโฮม จำกัด (มหาชน) หรือ DOHOME ลงนามในสัญญาร่วมกับ นายประเสริฐ เจนศิริวานิช กรรมการผู้จัดการ และ นายวิโรจน์ บรรเจิดรุ่งขจร กรรมการบริหารบริษัท เจนบรรเจิด จำกัด 

   เพื่อติดตั้งระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ (AS/RS) ในคลังสินค้าของ DOHOME เพิ่มอีก 3 สาขา ได้แก่ สาขาสุรินทร์ สาขามาบตาพุด สาขาบางละมุง โดยใช้งบลงทุนมูลค่ารวมกว่า 100 ล้านบาท และภายในเดือนมีนาคมปี 2563 นี้ จะเปิดใช้ระบบดังกล่าวเพิ่มอีกแห่งที่ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) จังหวัดปทุมธานี

   นอกจากนี้ยังมีแผนปรับใช้กับคลังสินค้าของ DOHOME สาขาอื่น ๆ เพิ่มเติมในอนาคต ซึ่งจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินค้าคงคลัง เพิ่มพื้นที่จัดเรียงสินค้าแนวสูงด้วยระบบอัตโนมัติ ช่วยลดต้นทุนด้านแรงงาน พร้อมช่วยให้การบริการลูกค้าเป็นไปอย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น

16 มีนาคม 2563

ผู้ชม 319 ครั้ง

Engine by shopup.com