สถิติ

6578942

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ย้ำ!เจตนารมณ์

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   กรุงศรี คอนซูมเมอร์ย้ำ!เจตนารมณ์

   ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ

  

   นายฐิติพล ธนะแพทย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ร่วมกับ 24 องค์กรชั้นนำ ประกาศเจตนารมณ์ในฐานะองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

   พร้อมรับมอบประกาศเกียรติคุณจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ในพิธีลงนาม ซึ่งจัดโดยกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) ณ โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค เมื่อเร็ว ๆ นี้

13 มีนาคม 2563

ผู้ชม 730 ครั้ง

Engine by shopup.com