สถิติ

6579160

"สคบ." ลงพื้นที่จับจริง!

หมวดหมู่: ขายตรง

   "สคบ." ลงพื้นที่จับจริง!

   ร้านจำหน่ายหน้ากากอนามมัย

 

   เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) มอบหมายให้ นายพิฆเนศ ต๊ะปวง รองเลขาธิการฯ เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมและลงพื้นที่ตรวจจับปรับจริงผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

 

   และได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษ สคบ. ร่วมกับกรมการค้าภายใน และบก.ปคบ. ลงพื้นที่ตรวจจับปรับจริงผู้จำหน่ายหน้ากากอนามัยที่มีราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ภายในอาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ  

   จากการตรวจพบร้านจำหน่ายหน้ากากอนามัย ๒ ร้าน ที่จำหน่ายราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย ทั้งนี้หากพบผู้ใดจำหน่ายหน้ากากอนามัยในราคาสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน ๗ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๔๑ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒

29 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 283 ครั้ง

Engine by shopup.com