สถิติ

9061674

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   วิริยะประกันภัย สนับสนุน สมาคมคณิตศาสตร์ฯ

   เวทีประชันคนเก่งคณิตศาตร์ระดับประเทศ ปีที่15

                

   นางสาวกานดา วัฒนายิ่งสมสุข ที่ปรึกษาฝ่ายการตลาดผู้ผลิต และผู้แทนจำหน่าย บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลและทุนการศึกษาแก่เยาวชนใน “การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2562” ซึ่งสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดขึ้น

   โดยวิริยะประกันภัยให้การสนับสนุนทั้งการจัดพิธีมอบรางวัลและสนับสนุนเงินรางวัล จำนวน 278,000 บาท เพื่อมอบให้แก่ผู้เข้าแข่งขันที่มีคะแนนสูงสุดในแต่ละประเภท ทั้งประเภทบุคคล และประเภททีม ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย

   ทั้งนี้ เฉพาะรางวัลชนะเลิศ ได้รับรางวัลโล่พระราชทาน ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงประทานพระอนุญาตให้สมาคมมอบให้แก่ผู้ที่สอบได้คะแนนสูงสุด ณ ห้องประชุมประไพ วิริยะพันธ์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สาขาลุมพินี

13 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 413 ครั้ง

Engine by shopup.com