สถิติ

12256546

ฟิลลิปฯ เร่ง!จ่ายเคลม

หมวดหมู่: ประกันภัย

   ฟิลลิปฯ เร่ง!จ่ายเคลม

   กรณีโศกนาฏกรรมโคราช

                                                        

   จากเหตุโศกนาฏกรรมภายในห้างเทอร์มินอล21กลางเมืองโคราชเมื่อวันที่8-9กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตถึง30รายและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสร้างความสะเทือนใจและสูญเสียขวัญกำลังใจตลอดจนสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวเป็นอย่างมาก

   นายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวผู้สูญเสีย ผู้บาดเจ็บและขอเป็นกำลังใจให้กับทหาร ตำรวจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโศกนาฏกรรมดังกล่าว   

   โดยในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้น ได้มีผู้เอาประกันภัยกับบริษัทฯจำนวน 3 ท่านดังนี้

   1.เด็กชายปรมะ  ลิมป์รัชตามร อายุ2ปี ผู้เอาประกันภัยประเภทสามัญด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน300,000บาท โดยบิดาเป็นผู้ทำประกันชีวิตให้และได้เสียชิวิตพร้อมกันกับมารดาและบุตร

   2.นายศรัณยพงศ์  พงษ์ชะอุ่มดี  สมาชิกผู้เอาประกันภัยประเภทกลุ่ม สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทานจำกัด ด้วยสินไหมทดแทนมรณกรรม จำนวน1,600,000บาท

   3.นายวัชรพล พาณิชย์ สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมป่าไม้ จำกัดด้วยสินไมทดแทนมรณกรรมจำนวน1,000,000บาท  รวมสินไหมทดแทนที่บริษัทฟิลลิปปนะกันชีวิตจ่ายทั้งสิ้น 2,900,000 บาท

   บริษัืทจะประสานไปยังครอบครัวและญาตผู้เสียชีวิตโดยด่วนและเร่งรัดดำเนินการจ่ายสินไหมทดแทนมรณกรรมข้างต้นนี้ให้แก่ผู้รับผลแระโยชน์ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์เพื่อบรรเทาความสูญเสียและความเดือดร้อนอย่างเต็มที่ โดยบริษัทให้คำมั่นว่าจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนไทยตลอดไป

12 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 465 ครั้ง

Engine by shopup.com