สถิติ

6161749

BAM ลดดอกเบี้ยสินเชื่อ MLR ลง 0.25%  

หมวดหมู่: การเงิน

   BAM ลดดอกเบี้ยสินเชื่อ MLR ลง 0.25%  

   ลดภาระลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้-ซื้อทรัพย์

                         

   BAM ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ลง 0.25% เพื่อช่วยลดภาระลูกค้าที่ปรับ โครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์จาก BAM แบบผ่อนชำระ มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป

   นายสมพร มูลศรีแก้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า  บริษัทได้ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ลง 0.25% จากอัตรา 6.0% เหลืออัตรา 5.75%

   ทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทางการเงินในปัจจุบัน และสอดคล้อง กับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายไปก่อนหน้านี้  

   จากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อ MLR ของ BAM จะช่วยบรรเทาภาระของลูกค้าในการปรับโครงสร้างหนี้ และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สินรอการขายแบบผ่อนชำระจาก BAM  โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25% ดังกล่าว มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป  

   อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการลดภาระของลูกค้า BAM  ในปี 2563 ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีหลักประกันเพื่อที่อยู่อาศัย ปรับปรุงโครงสร้างหนี้เงินต้นคงค้างไม่เกิน 10 ล้านบาท 

   และลูกค้าที่ซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ ราคาอนุมัติขายไม่เกิน 3 ล้านบาท  รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0%  2 ปีแรก  จากนั้นคิดอัตราดอกเบี้ย MLR BAM ตลอดอายุสัญญา

11 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 300 ครั้ง

Engine by shopup.com