สถิติ

9061710

พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง ครั้งที่ 142

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   พลังบุญทิพย ร่วมสร้าง ครั้งที่ 142

   วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร(วัดพลับ)

                   

   คุณวิชชุดา ไตรธรรม บมจ.ทิพยประกันภัย จัดโครงการพลังบุญทิพยร่วมสร้าง ครั้งที่ 142 โดยนำหน่วยหนุมานทิพยจิตอาสาและกัลยาณมิตรธรรมร่วมทำบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันมาฆบูชา”

             

   เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  

   อีกทั้งยังเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พระครูสิทธิสังวร เจ้าคณะ 5 วัดราชสิทธารามราชวรวิหารและพระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและภัตตาหารเพล ณ วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ

10 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 1627 ครั้ง

Engine by shopup.com