สถิติ

9061715

ธ.ออมสิน คว้า!รางวัล

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   ธ.ออมสิน คว้า!รางวัล

   TQC Plus ต่อเนื่องปีที่ 2  

                    

   นายสัณฐาน อยู่ศิริ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มยุทธศาสตร์ ร่วมงานแถลงข่าวการประกาศผลรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งธนาคารออมสินได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่นด้านการปฏิบัติการ (Thailand Quality Class Plus: Operation)

   ซึ่งสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดขึ้น โดยมีนายจุลพงษ์ ทวีศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้

  
   ทั้งนี้ ปี 2560 ธนาคารออมสินได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) และ ปี 2561 ได้รับรางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศที่มีความโดดเด่น ด้านลูกค้า (Thailand Quality Class Plus: Customer)

   ดังนั้นจึงถือว่าธนาคารออมสินได้รับรางวัล TQC Plus ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ซึ่งแสดงถึงความเป็นเลิศในการบริหารจัดการองค์กร สามารถนำพาองค์กรให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ทัดเทียมมาตรฐานโลก  

07 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 672 ครั้ง

Engine by shopup.com