สถิติ

7735607

THG ต้อนรับผู้บริหารตลท.

   THG ต้อนรับผู้บริหารตลท.

   แสดงความยินดีเข้า SET 100

                    

   นายแพทย์บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ นายแพทย์ธนาธิป ศุภประดิษฐ์ (ซ้าย) รองประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพอย่างครบวงจรและบริการที่มีคุณภาพด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ภายใต้แนวคิด "ดูแลคุณในทุกช่วงชีวิต" (Lifetime Health Guardian For All)

   ต้อนรับ นายอำนวย จิรมหาโภคา ผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานการตลาดผู้ออกหลักทรัพย์ 1 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) ในโอกาสแสดงความยินดีที่หุ้น THG ได้เข้าคำนวณดัชนี SET ณ โรงพยาบาลธนบุรี

04 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 239 ครั้ง

Engine by shopup.com