สถิติ

6161636

EPG ชิมลาง!เสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก

   EPG ชิมลาง!เสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรก

   มูลค่าไม่เกิน700ลบ.ปลายเดือนม.ค.63

                                            

   ดร.ภวัฒน์ วิทูรปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ EPG ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โพลีเมอร์และพลาสติกแปรรูปชั้นนำของโลก เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมเสนอขายหุ้นกู้ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าไม่เกิน 700 ล้านบาท โดยหุ้นกู้มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ และชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

   พร้อมแต่งตั้งธนาคารกรุงเทพเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ ‘A-(tha)’ แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ จากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

   สำหรับการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำเงินไปใช้เพื่อขยายกำลังการผลิต และชำระหนี้เงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาว เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะการเงินของบริษัท

   อีกทั้งอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เปลี่ยนแปลงน้อยมาก จากงวด 6 เดือน สิ้นสุดกันยายน 2562 อยู่ที่ 0.2 เท่า

   ทั้งนี้ EPG ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้ว โดยหุ้นกู้จะเปิดจองซื้อปลายเดือนมกราคม 2563 นี้

23 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 316 ครั้ง

Engine by shopup.com