สถิติ

9061764

"อาร์เอส" ทุ่ม!งบ 200 ลบ.  

   "อาร์เอส" ทุ่ม!งบ 200 ลบ.

   ซื้อหุ้นคืนเสริมสภาพคล่อง

                                                                     

   "อาร์เอส" ส่งสัญญาณถึงผู้ลงทุน ฐานะการเงินแข็งแกร่ง มูลค่าหุ้นพื้นฐานน่าจะสูงกว่าราคาในตลาดปัจจุบัน เริ่มซื้อ 2 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2563

   นายดามพ์ นานา ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนของบริษัทเพื่อการบริหารทางการเงิน ภายในวงเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท

   และจำนวนหุ้นที่จะซื้อไม่เกิน 15 ล้านหุ้น หรือคิดเป็นไม่เกิน 1.54% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยจะเป็นการเข้าซื้อในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมีกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 1 กรกฎาคม 2563

   สำหรับการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้เพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีผลทำให้อัตราส่วนทางการเงินปรับตัวดีขึ้น จากจำนวนหุ้นที่ลดลงจะทำให้อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) ปรับตัวดีขึ้น ส่งผลให้การประเมินมูลค่าต่อหุ้นพื้นฐานปรับตัวสูงขึ้น

   นอกจากนี้ยังเป็นการส่งสัญญาณที่ดีแก่ผู้ลงทุนตอกย้ำถึงสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัทว่ามีสภาพคล่อง และความเชื่อมั่นต่อแผนงานรวมถึงความสามารถในการทำกำไรของบริษัทที่มูลค่าพื้นฐานน่าจะมีมูลค่าที่สูงกว่าราคาตลาดในปัจจุบันที่ปรับลดลงจากภาวะตลาดหุ้นที่ผันผวน

20 ธันวาคม 2562

ผู้ชม 327 ครั้ง

Engine by shopup.com