สถิติ

7686702

ไทยประกันชีวิต

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   ไทยประกันชีวิต

   ส่งเสริมพระพุทธศาสนา

                    

   เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “บุคคลผู้ทำคุณูปการต่อพระพุทธศาสนา” แก่นายไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

   เพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านพุทธศาสนา และให้การสนับสนุนวัดธาตุทอง พระอารามหลวงมาโดยตลอด โดยมีนางสาวภาสินี ปรีชาธนาพล ผู้อำนวยการฝ่าย สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ ณ วัดธาตุทอง พระอารามหลวง

19 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 471 ครั้ง

Engine by shopup.com