สถิติ

6161691

"สคบ." เตือนภัย!วิธีเลือกซื้อ  

หมวดหมู่: ขายตรง

   "สคบ." เตือนภัย!วิธีเลือกซื้อ

   "ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร"ปลอดภัย

                                                             

   ตามที่ปรากฎเป็นข่าวมีการลักลอบจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหรืออาหารเสริมปลอม ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน หรือนำเข้ามาจำหน่วยโดยไม่ได้รับอนุญาต ส่งผลให้มีผู้บริโภคได้รับความเสียหายต่อสุขภาพร่างกายหรือชีวิต

   ซึ่งปัจุบันผู้บริโภคสามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ทั่วไป โดยเฉพาะการซื้อผ่านออนไลน์ สำหรับผู้บริโภคที่ใส่ใจในเรื่องสุขภาพหรือคิดว่าการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยบำรุงหรือช่วยรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ขอแนะนำผู้บริโภคทุกท่านที่ประสงค์จะซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมาบริโภค ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยการตรวจสอบเลขสารบบอาหารของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

   โดยตรวจสอบได้ที่ www.fda.moph.go.th ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ กรอกเลข อย. ๑๓ หลัก ถ้ามี หรือกรอกชื่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร หากผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยี่ห้อนั้นได้รับเลข อย. ถูกต้อง ระบบจะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริง จากการอวดอ้างสรรพคุณ การรีวิวจากดารา นักแสดงหรือบุคคลที่มีชื่อเสียง

   นอกจากนี้ขอให้พิจารณาเรื่องอายุของผู้บริโภค โรคประจำตัว การแพ้สารอาหารประกอบการตัดสินใจซื้อ และขอให้เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่มีสรรพคุณในการป้องกันหรือรักษาโรค

   หากผู้บริโภคต้องการจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ จะต้องรับประทานอาหารให้ครบ ๕ หมู่ ถูกสุขลักษณะตามโภชนาการ และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

   ทั้งนี้หากผู้บริโภคท่านใดที่ได้รับอันตรายหรือเกิดความเสียหายจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สามารถร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร ๑๕๕๖

   แต่หากประสงค์จะเรียกร้องค่าเสียหายสามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน สคบ. โทร ๑๑๖๖ หรือร้องเรียนได้ที่ สคบ. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคร้องเรียนได้ที่สำนักงานจังหวัดทุกจังหวัด

03 พฤศจิกายน 2562

ผู้ชม 339 ครั้ง

Engine by shopup.com