สถิติ

7686661

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด    

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

   ร่วมงาน"โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย"

  

   กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จัดการประชุมวิชาการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน “โครงการเสริมสร้างตำบลขับขี่ปลอดภัย” ในพื้นที่ภาคเหนือ

   โดยมีนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายให้ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่าย ด้านความปลอดภัยทางถนนจาก 17 จังหวัดภาคเหนือที่เข้าร่วมประชุม

  

   พร้อมให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประกอบการจัดทำข้อเสนอแผนงานและบูรณาการความร่วมมือในระดับพื้นที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน

   โดยภายในงาน บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายนพดล สันติภากรณ์ กรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่องการทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมาเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานด้านความปลอดภัยทางถนนในระยะต่อไป ที่ โรงแรม ดิ เอ็มเพรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

23 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 1372 ครั้ง

Engine by shopup.com