สถิติ

6168758

SKY ICT-AOT ร่วมบรรยาย            

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   SKY ICT-AOT ร่วมบรรยาย          

   AOT Airports Application    

        

   นายสิทธิเดช มัยลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ SKY ผู้นำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัย ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศ

   ในฐานะผู้ออกแบบและพัฒนา AOT Airports Application บริการข้อมูลสถานะการบิน แผนที่อัจฉริยะ สภาพการจราจร ข้อมูลเคาน์เตอร์เช็คอิน ข้อมูลที่จอดรถ รายชื่อร้านค้าพร้อมส่วนลดพิเศษเป็นต้น

   พร้อมด้วย ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ  AOT ให้เกียรติบรรยายพิเศษและเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนา AOT Airports Application โดยใช้กระบวนการ Design Thinking

   โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และดร.ชยกฤต อัศวธิตานนท์ คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ ณ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

17 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 533 ครั้ง

Engine by shopup.com