สถิติ

7687298

Aeroflex รับประกาศนียบัตร  

หมวดหมู่: ภาพกิจกรรม

   Aeroflex รับประกาศนียบัตร

   เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์

  

   คุณอนันท์ โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการส่วนบริหารและพัฒนาองค์กรเพื่อความยั่งยืน บริษัท แอร์โรเฟลกซ์ จำกัด (Aeroflex) บริษัทย่อยของ บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (EPG) เป็นตัวแทนบริษัท

   เข้ารับประกาศนียบัตรรับรองการใช้เครื่องหมายคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ประจำปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพ ฯ เมื่อเร็วๆ นี้

07 ตุลาคม 2562

ผู้ชม 424 ครั้ง

Engine by shopup.com