สถิติ

37169797

Pay Solutions จับมือวีซ่า-ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว PaySoon  

หมวดหมู่: การเงิน

   Pay Solutions จับมือวีซ่า-ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว PaySoon

   ระบบชำระเงินออนไลน์ปลอดดอกเบี้ย45วันหนุนSMEลดต้นทุน

  

   เพย์ ซูน (PaySoon) โดย บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด ผู้ให้บริการระบบชำระเงินออนไลน์แห่งแรกของประเทศไทย หวังช่วยการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและสร้างนวัตกรรมให้ธุรกิจดิจิทัลของไทย

   เปิดตัว เพย์ ซูน (PaySoon) เทคโนโลยีเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้ธุรกิจไทย จับมือ วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก และ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เพิ่มโอกาสและช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

   ด้วยระบบการชำระเงินออนไลน์ระหว่างผู้ขายกับผู้ชื้อที่เป็นนิติบุคคล ผ่านบัตรเครดิตนิติบุคคล ขยายระยะเวลาการชำระเงิน และเร่งเวลาการรับเงินรวดเร็วขึ้น

   ช่วยสร้างสภาพคล่อง ลดต้นทุนบริหารจัดการ พร้อมปลอดค่าบริการแรกเข้าและค่าบริการรายเดือน มีเพียงค่าธรรมเนียมเฉพาะธุรกรรมที่ใช้จ่ายจริงเท่านั้น

   นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพย์โซลูชั่น จำกัด เปิดเผยว่า การทำธุรกิจท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ต่อเนื่อง ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอยู่ในสภาวะชะลอตัวมากว่า 2 ปี

   รวมทั้งผลกระทบจากวิกฤตความขัดเเย้งรัสเซีย-ยูเครน ที่ทำให้เศรษฐกิจอาจมีการฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดการณ์ ทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้ตอบโจทย์ต่อความท้าทายมากที่สุด ซึ่งหนึ่งในแนวโน้มทางธุรกิจที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด

   คือ การทำธุรกรรมทางออนไลน์เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งการบริหารจัดการต้นทุนขององค์กรธุรกิจต่างๆ ก็มีความสำคัญอย่างมาก จึงได้พัฒนาบริการที่ช่วยให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

   โดยเปิดตัว เพย์ ซูน (PaySoon) ซึ่งเป็นบริการที่จะช่วยเสริมสภาพคล่องและประสิทธิภาพการจัดการทางการเงินให้กับกลุ่มธุรกิจองค์กร ซึ่งเพย์ ซูน (PaySoon) จะเป็นผู้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการระหว่างผู้ซื้อเเละผู้ขายด้วยบัตรเครดิตนิติบุคคล ผ่านช่องทางออนไลน์

   แบบไม่มีค่าบริการแรกเข้า ไม่มีค่าบริการรายเดือน ไม่มีดอกเบี้ย มีเพียงอัตราค่าธรรมเนียมเฉพาะธุรกรรมที่ใช้จ่ายจริงต่อครั้งที่อัตรา 1.2% เท่านั้น ที่สำคัญ บริการ เพย์ ซูน (PaySoon)

   จะช่วยตอบโจทย์ทั้งผู้ซื้อที่สามารถขยายระยะเวลาการชำระเงิน และผู้ขายที่สามารถเร่งการเก็บเงินได้เร็วขึ้นผ่านระบบของ เพย์ ซูน โดยไม่ต้องรับภาระในการให้เครดิตเทอมแก่คู่ค้าอีกต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นบัตรเครดิตลูกค้าองค์กรของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ที่มีอยู่กว่า 100,000 แห่ง

   เพย์ ซูน (PaySoon) เป็นบริการชำระเงินออนไลน์ระหว่างธุรกิจองค์กร ที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรสำคัญ มาช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาทำให้บริการมีประสิทธิภาพมากขึ้น

   นำโดย วีซ่า ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก ร่วมด้วย ธนาคารกรุงทพ จำกัด (มหาชน) ในฐานะธนาคารที่มุ่งมั่นเรื่อง Corporate Card, B2B Payment นำเสนอบริการทางการเงินใหม่ให้ลูกค้าผู้ประกอบการมีทางเลือกในการจ่ายเงินมากขึ้น

   ช่วยให้ประหยัดต้นทุนทางการเงินจากสินเชื่อแบงก์ที่เดิมต้องจ่ายดอกเบี้ยปีละ 5-6% แต่เมื่อใช้บริการออนไลน์นี้มีเพียงค่าบริการต่อธุรกรรมที่อัตรา 1.2% เท่านั้น

   อีกทั้งยังทำให้ธนาคารปล่อยสินเชื่อได้มากขึ้นด้วยเพราะเอสเอ็มอีมีสภาพคล่องและซื้อขายได้มากขึ้นจากเดิมด้วยจากเครดิตเทอมที่ปลอดดอกเบี้ย 45 วัน

                         

   ทั้งนี้ เพย์ ซูน ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการชำระค่าสินและบริการระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อที่เป็นนิติบุคคล เพื่อช่วยบริหารการรับและการชำระเงินค่าใช้จ่ายขององค์กร

   ด้วยระบบจัดการหลังบ้านที่ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบรายการทุกธุรกรรมได้แบบเรียลไทม์ ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมด้วยระบบกำหนดสิทธิ์การเข้าใช้งานและเข้าถึงข้อมูลเมนูต่าง ๆ ของรายงาน ซึ่งประโยชน์ที่ได้รับจะเกิดขึ้นทั้งในส่วนของผู้ซื้อและผู้ขาย

  1. ด้านผู้ซื้อ สามารถสมัครใช้งานง่าย ใช้เอกสารการสมัครน้อย สะดวก รวดเร็ว แลเมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว สามารถใช้บัตรเครดิตที่ลงทะเบียนไว้กับระบบฯ ชำระเงินให้กับผู้ขายที่ลงทะเบียนไว้ โดยปลอดดอกเบี้ยสูงสุด 45 วัน
  2. ด้านผู้ขาย เพย์ ซูน จะช่วยเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจมากขึ้น จากการรับเงินสดได้เร็วขึ้นเมื่อมีการขายสินค้าหรือบริการ เป็นการลดภาระการให้เครดิตเทอมกับลูกค้า ลดปัญหาลูกหนี้ระยะยาว และจะทำให้ธุรกิจสามารถลดหนี้เสียได้มาก และที่สำคัญ สมัครง่าย ใช้เอกสารน้อย และไม่มีค่าบริการหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ตรวจสอบรายการขายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการเพิ่มช่องทางการชำระเงินที่มีความยืดหยุ่นให้กับลูกค้านี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสการขายได้อีกด้วย ตอบโจทย์การทำธุรกิจทั้งขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ให้สามารถนำเงินทุนหมุนเวียนที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารธุรกิจไปต่อยอดให้เติบโตต่อไปได้

   ทั้งนี้ในปีแรกในปี 2565 นี้มีเป้าหมายที่จะมีผู้ใช้งานคิดเป็นยอดการชำระเงินไม่น้อยกว่า 720 ล้านบาท และเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2566 ที่ 3,250 ล้านบาท ปี 2567 มูลค่า 6,250 ล้านบาท ปี 2568 มูลค่า 10,250 ล้านบาท และปี 2569 มูลค่าอยู่ที่ 15,250 ล้านบาท 

   ซึ่งปัจจุบันเริ่มมีการใช้งานแล้วในหลายๆ ธุรกิจ เช่น บริษัท ซีบร้า ทรานส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าชั้นนำระดับภูมิภาค บริษัท ลิตเติลมันช์ชี่ จำกัด แห่ง แบรนด์ Happy Munchy ธุรกิจอาหารสำหรับเด็กปราศจากสารปรุงแต่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

   บริษัท บิลค์ วัน กรุ๊ป จำกัด ซอฟต์แวร์สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างที่มี SMEs บริหารงานอยู่ในระบบกว่า 18,000 บริษัท ใน 5 ประเทศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ บริษัท ชาร์มมิ่ง เวิลด์ จำกัด แบรนด์ธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ชาเม่

   “สำหรับกลยุทธ์การตลาดและประชาสัมพันธ์บริการนั้น จะมุ่งเน้นไปที่สื่อออนไลน์ ทั้งการทำคอนเทนต์ เพื่อสื่อสารให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้เข้าใจถึงประโยชน์และการใช้งาน การทำโฆษณา รวมถึงทำงานร่วมกับพันธมิตรอย่างใกล้ชิด

   ทั้งสถาบันการเงิน บริษัทเครือข่ายบัตรเครดิตเเละบริษัทผู้ให้บริการเทคโนโลยี เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้อย่างตรงกลุ่มและสื่อสารให้ได้เข้าใจถึงประโยชน์ของบริการได้อย่างชัดเจน

   ซึ่งเป้าหมายการทำงานของ เพย์ ซูน ในปีนี้ จะเข้าไปช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนที่ดีขึ้น ทั้งในกลุ่มผู้ซื้อ/ผู้จ่ายเงิน, ผู้ขาย/ผู้รับเงิน ได้มีโอกาสต่อยอดธุรกิจในมิติต่างๆ มากยิ่งขึ้นจากนวัตกรรมทางการเงิน                          

   ผู้ที่สนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.paysoon.net หรือเฟซบุ๊กเพจ www.facebook.com/Paysoon.net หรือ โทร. 02-821-6163" นายภาวุธ กล่าวย้ำ

   "ชาวี จาฟา" หัวหน้าฝ่ายโซลูชั่นเพื่อธุรกิจ ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก วีซ่า กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับ เพย์โซลูชั่น และธนาคารกรุงเทพ ในการเปิดตัว เพย์ ซูน (PaySoon) เพื่อช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถจ่ายและรับชำระเงินได้อย่างสะดวกและปลอดภัยยิ่งขึ้น

   ยังมีโอกาสอีกมากมายในการทำการค้าแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่จะเปลี่ยนรูปแบบธุรกรรมการเงินจากเงินสดสู่ดิจิทัล ด้วยบริการใหม่อย่าง เพย์ ซูน (PaySoon) จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจกลายเป็นเครื่องมือในการวางแผนและจัดทำงบประมาณ

   และยังช่วยให้ภาคธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพเงินทุนหมุนเวียนและลดต้นทุนการดำเนินงานต่าง ๆ ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่หลายธุรกิจกำลังมองหาในปัจจุบัน วีซ่า มีจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องร่วมกับทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมเพื่อนำเสนอโซลูชั่นด้านการเงินใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมทางการเงินให้แก่ B2B ต่อไป

   ทั้งนี้อ้างอิงจากการศึกษาวิจัยระดับโลกฉบับที่หกเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของวีซ่า (The 6th Visa Back to Business Study) ได้แสดงให้เห็นว่ามากกว่า 7 ใน 10 (73 เปอร์เซ็นต์) ของภาคธุรกิจขนาดเล็กล้วนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการเปิดรับการชำระเงินแบบดิจิทัลเป็นรูปแบบพื้นฐานของการเติบโตทางธุรกิจในปี 2565

   นอกจากนี้เกือบ 6 ใน 10 (59 เปอร์เซ็นต์) ของภาคธุรกิจขนาดเล็กยังชี้ให้เห็นว่าพวกเขากำลังเตรียมพร้อมหรือวางแผนที่จะเปลี่ยนมาใช้การชำระเงินแบบดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบภายในสองปีข้างหน้า

12 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 1897 ครั้ง

Engine by shopup.com