สถิติ

37157893

การเคหะแห่งชาติ ให้สธค.เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ  

หมวดหมู่: ตลาด/ไอที

   การเคหะแห่งชาติ ให้สธค.เช่าพื้นที่จัดตั้งโรงรับจำนำของรัฐ

   ช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ให้ได้รับการบริการ

  

   นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และนายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ร่วมลงนามในสัญญาเช่าที่ดินภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) จังหวัดปทุมธานี

   เพื่อจัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ สาขาที่ 45 (โรงรับจำนำของรัฐ) โดยมีผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

   ทั้งนี้การเคหะแห่งชาติได้จัดสรรที่ดินว่างภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรตลาดไท (เทพกุญชร 34) จังหวัดปทุมธานี ซึ่งตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สำนักงานธนานุเคราะห์ได้จัดตั้งสถานธนานุเคราะห์ หรือโรงรับจำนำของรัฐ

   เพื่อช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ และประชาชนบริเวณใกล้เคียงให้สามารถเข้าถึงบริการโรงรับจำนำของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและสะดวกมากยิ่งขึ้นตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

10 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 817 ครั้ง

Engine by shopup.com