สถิติ

37169755

SABUY ปิดดีลใหญ่ร่วมทุน COM7 รุกธุรกิจร้านค้าไอที  

   SABUY ปิดดีลใหญ่ร่วมทุน COM7 รุกธุรกิจร้านค้าไอที

   ถือหุ้นTSR 25% ขยายสินเชื่อ ลงทุนเทคโนโลยี คอลเซ็นเตอร์

  

 

   SABUY รุกขยายธุรกิจ สร้างการเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง รุกขยาย SABUYVERSE eco System เต็มรูปแบบ ประกาศร่วมทุน COM7 ยักษ์ใหญ่วงการค้าปลีกไอทีมือถือ ขยายเครือข่ายร้านค้าปลีกทั่วประเทศ

   พร้อมเข้าถือหุ้น TSR และ TSRL ขยายพอร์ทปล่อยสินเชื่อ เช่าซื้อ และสินเชื่อรายย่อยทั่วประเทศ ผ่านทีมขายและคอลเซ็นเตอร์ นอกจากนั้นยังเข้าถือหุ้นบริษัทเทคโนโลยี ด้านคอลเซ็นเตอร์อย่าง isoftel ผู้คิดค้น Software

   ทางด้าน Telephony และ Call center ต่อยอดธุรกิจ พร้อมด้วยการให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจรอย่าง SKM และ SKV และร่วมพันธมิตรกับสื่อธุรกิจชั้นนำอย่าง Marketingoops

   นายชูเกียรติ รุจนพรพจี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สบาย เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คณะกรมการบริษัทได้อนุมัติให้บริษัทเข้าเจรจารายละเอียดกับผู้ถือหุ้นและผู้บริหารของ บมจ.เธียรสุรัตน์ (TSR) และ บมจ.COM7

   เพื่อให้ SABUY เข้าถือหุ้น 24.90% หรือ 136,900,000 หุ้น ใน TSR และ 30% หรือ  8,570,243 หุ้น ใน TSRL โดยบริษัทจะชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 81,503,011 บาท

   และเข้าถือหุ้น 40% หรือ 20,000 หุ้น ใน DOU7 บริษัทย่อยของ COM7 โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 1,360,000,000 บาท ให้แก่ COM7 (“ธุรกรรม DOU7”)

   SABUY เข้าลงทุนในกลุ่ม TSR ในหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 136,900,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ใน บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) (“TSR”) จากนายวีรวัฒน์ แจ้งอยู่ น.ส.สวิตา แจ้งอยู่ นายเอกรัตน์ แจ้งอยู่ และน.ส.เธียรวรรณี แจ้งอยู่ 

   และบริษัท บริษัทเบตเตอร์ ดรีมส์ จำกัด (รวมเรียกว่า “กลุ่มแจ้งอยู่”) ทั้งนี้ TSR ประกอบธุรกิจ ผลิตและจำหน่ายเครื่องกรองน้ำแบบขายตรงเป็นหลัก โดยบริษัทจะชำระค่าตอบแทนจำนวนไม่เกิน 533,910,000 บาทให้แก่กลุ่มแจ้งอยู่ (“ธุรกรรม TSR”)

   “SABUY ได้ทำการขยายธุรกิจปล่อยสินเชื่อจะเข้าซื้อหุ้น 24.90% ใน บมจ. เธียรสุรัตน์ จากกลุ่มแจ้งอยู่ และเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุน สัดส่วน 30% ในบริษัทย่อย คือ บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด (TSRL) เปิดให้บริการธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อทะเบียนรถ

   ภายใต้แบรนด์ “ผ่อนสบาย” ซึ่งจะช่วยทำให้ พอร์ทการปล่อยสินเชื่อ ของ SABUY ครบวงจรมากยิ่งขึ้น และเพื่อขยายฐานลูกค้า และ Cross-Sell บริการต่างๆ ของ SABUY อาทิ ประกันชีวิต ประกันภัย เป็นต้น

   ขณะเดียวกันบริษัทจะได้ธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบผ่อนชำระ ของ TSRL มาต่อยอดบริการให้กับฐานลูกค้าของ SABUY ด้วย” นายชูเกียรติ กล่าวย้ำและเพิ่มเติมว่า

   ในขณะที่การลงทุนใน DOU7 บริษัทย่อยของ COM7 เป็นการต่อยอดธุรกิจ ขยาย SABUYVERSE eco system เข้าสู่เครือข่ายค้าปลีกสินค้าไอทีและโทรศัพท์มือถือ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศแห่งหนึ่ง

   เนื่องจากธุรกิจค้าปลีกไอที และกลุ่ม COM7 & และDOU7 มีผลประกอบการที่ดีมีผลกำไรเติบโตสูงและต่อเนื่อง จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของ SABUY โดยตรง

   ซึ่งคาดว่าการร่วมลงทุนเป็นพันธมิตรกับกลุ่ม COM7 ในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นในความร่วมมือทางธุรกิจที่จะสร้างการเติบโตให้กับทั้ง COM7 และ SABUY ต่อไป

   โดยในการนี้ SABUY ได้อนุมัติขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 48,571,428  หุ้น ให้กับ COM7 ในราคา 28 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน  1,360,000,000 บาท

   ขณะเดียวกัน COM7 ได้ตกลงจะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จำนวน 48,571,428 หุ้นในราคาหุ้นละ 28 บาท เป็นเงิน 1,360,000,000 บาท

   ในขณะที่กลุ่มแจ้งอยู่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ของ TSR จะเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SABUY จำนวน  19,068,212 หุ้นในราคาหุ้นละ 28 บาท เป็นเงิน 533,909,936 บาท

   รวมแล้ว SABUY ได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ 1,893,909,920 บาท โดยราคาขายหุ้นละ 28 บาทเป็นราคาที่สูงกว่าราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 15 วันทำการ (วันที่ 4-28 เมษายน 2565) ที่ 27.71 บาท

   นอกจากนี้ SABUY ยังได้ขยายธุรกิจด้านเทคโนโลยี คอลเซ็นเตอร์ โดยการเข้าลงทุนในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด (“iSoftel”) ด้วยการเข้าซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน  25,010 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 25.01 ในบริษัท ไอซอฟเทล (ประเทศไทย) จำกัด

   ซึ่งเป็นผู้คิดค้น Software ทางด้าน Telephony และ Call center ด้วยงบประมาณ 120,048,000 ล้านบาท เพื่อต่อยอดการขายและขยายระบบการรองรับการบริการกับกลุ่มลูกค้าใน SABUY ecosystem ที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

   อีกทั้ง SABUY ยังได้ต่อยอดธุรกิจ ให้บริการด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลแบบครบวงจร โดยการเข้าลงทุนหุ้นสามัญของบริษัท เอส.เค.เมเนจเม้นท์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (“SKM”) จำนวนไม่เกิน 24,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายเอกพงศ์ โชติกมาศ

   และเข้าลงทุนในบริษัท เอสเควี ยูนิตี้ ซัพพลาย จำกัด (“SKV”) จำนวนไม่เกิน 8,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 80.0 จากนายวิศธิสิทธิ์ ยอดปัญญา ทั้งนี้ SABUY จะชำระค่าตอบแทนรวมจำนวนไม่เกิน 48,000,000 บาท ให้แก่นายเอกพงศ์ โชติกมาศ (“ธุรกรรม SKM และ SKV”)

   “ล่าสุด SABUY ได้ขยายความร่วมมือ โดยจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับสื่อออนไลน์ด้านธุรกิจชั้นนำ เจ้าของสื่อเว็บไซต์ www.marketingoops.com ในนามบริษัท อุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค จำกัด สื่ออันดับ 1 ด้าน Digital Business, Tech และ Marketing

   ให้ความรู้เรื่อง การทำธุรกิจและการตลาดรูปแบบใหม่ ผ่าน Creative content ในหลายๆ รูปแบบ ทั้ง บทความ กราฟฟิก video, podcast ในหลายๆช่องทาง และรวมถึงงานสัมมนาและ event ที่ร่วมจัดทำกับ exclusive partners รายใหญ่ ทั้ง Facebook, LINE, TikTok

   นอกจากนี้ยังมีบริษัท Redhouse Digital ในเครืออุ๊ปส์ เน็ตเวิร์ค ที่ให้บริการด้านกลยุทธ์ และ solution การผลิตงานด้านการตลาดดิจิทัลให้แบรนด์ชั้นนำของไทยและต่างประเทศ

   ซึ่งการได้มีโอกาสเป็น Business Partner ในครั้งนี้ SABUY เชื่อว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนในกลุ่มธุรกิจในเครือ SABUY ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ SABUYVERSE ecosystem ได้อีกด้วย” นายชูเกียรติ กล่าวสรุป

08 พฤษภาคม 2565

ผู้ชม 760 ครั้ง

Engine by shopup.com