สถิติ

37158848

สคบ. MOU คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ

หมวดหมู่: ขายตรง

   สคบ. MOU คุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ

   "สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว"

 

   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค มอบ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา รองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภคระหว่างสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว

   พร้อมด้วย นายภิญโญ ธนวัชรภรณ์ (นายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว) นายรังสรรค์ สฤษดิ์เวชวรกุล (รองนายกสมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว) และ ดร.ศรัณย์ รักษ์เผ่า ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

   การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้กิจกรรมการสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

   โดยในโอกาสนี้ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและให้โอวาท โดยรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค แก่ผู้ผ่านการอบรม “โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วดีเด่น ประจำปี 2564” จำนวน 246 คน

   “โครงการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้วดีเด่น” จัดโดย สมาคมผู้ประกอบการรถยนต์ใช้แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่สมาชิกสมาคมที่ประกอบกิจการโดยสุจริต ถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

30 เมษายน 2565

ผู้ชม 484 ครั้ง

Engine by shopup.com