สถิติ

37169268

สมาคมการขายตรงไทย จับมือ สคบ. 

หมวดหมู่: ขายตรง

   สมาคมการขายตรงไทย จับมือ สคบ. 
   ลงนามบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค

 

   นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้เกียรติสมาคมการขายตรงไทยร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือการทำงาน (MOU) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม 5 สำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

   โดยมีนายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคม ร่วมลงนาม เพื่อเป็นการสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงาน และผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นสมาชิกของสมาคมการขายตรงไทยมีความรู้ ความเข้าใจ

   ในบทบาทการประกอบธุรกิจ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึง

   นอกจากนี้ได้มีการจัดอภิปรายเรื่อง “การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และ “เกาะติดสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์” เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ผ่านระบบ CISCO WEBEX MEETING และ FACEBOOK LIVE

22 เมษายน 2565

ผู้ชม 920 ครั้ง

Engine by shopup.com