สถิติ

37160640

"สคบ." MOU 3 สมาคม    

หมวดหมู่: ขายตรง

   "สคบ." MOU 3 สมาคม

   ร่วมมือคุ้มครองผู้บริโภค

 

   สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) จัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภค และพิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

   ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กับ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

   โดยมี นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วย นายกิจธวัช ฤทธีราวี นายกสมาคมการขายตรงไทย

   นายพงษ์กฤตย์ องค์ศิริวัฒนา นายกสมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และ นายสรโชติ อำพันวงษ์ นายกสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย) ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องประชุม ๕ สคบ.

 

   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ระหว่าง สคบ. กับ สมาคมการขายตรงไทย สมาคมอุตสาหกรรมขายตรงไทย และสมาคมทีวีโฮม ช้อปปิ้ง (ประเทศไทย)

   เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นสมาชิกของสมาคมมีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทการประกอบธุรกิจ ตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับ การคุ้มครองผู้บริโภคให้กับสมาชิกอย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ

 

   ในโอกาสนี้ยังมีการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือการคุ้มครองผู้บริโภคของภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม ในการให้ความรู้เรื่อง “การบูรณาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค” และ “เกาะติดสถานการณ์การคุ้มครองผู้บริโภคในยุคสื่อออนไลน์” ผ่านระบบออนไลน์

20 เมษายน 2565

ผู้ชม 618 ครั้ง

Engine by shopup.com